Súdržnosť s perspektívou: spoločnosť VESCON a Schiller kráčajú spolu v ústrety budúcnosti.

02máj2019

Súdržnosť s perspektívou: spoločnosť VESCON a Schiller kráčajú spolu v ústrety budúcnosti.

Vzrušujúce novinky z Frankenthalu: 1. decembra 2018 spojili skupiny VESCON a Schiller svoje kompetencie do spoločnej holdingovej spoločnosti. Zároveň sa ako väčšinový akcionár pridala aj holdingová spoločnosť Quadriga Capital. Toto strategické spojenie dopĺňa posilnenie personálu vo vedení podniku. Okrem Petra Bürgera a Dietmara Haubenhofera bude odteraz o osude skupiny podnikov rozhodovať aj Michael Goepfarth.

Sľubná pozícia v každom ohľade.
Pre spoločnosť VESCON je to rozhodujúci krok, ktorý predstavuje základ pre ďalší rast. Aj pre spoločnosť Schiller má toto zlúčenie strategický význam. „Spoločnosť VESCON a Schiller sa dokonale dopĺňajú,“ tvrdí riaditeľ podniku VESCON Peter Bürger. „Obe spoločnosti sa nachádzajú v približne rovnakej fáze rastu a zo zlúčenia profitujú z hľadiska mnohých aspektov. Spektrum služieb je prevažne komplementárne, takže činnosti podnikov sa len minimálne prekrývajú a v mnohom sa dopĺňajú. V budúcnosti tak budeme môcť zákazníkom poskytnúť ešte rozsiahlejšie zdroje a ešte viac služieb.“
Spoločnosti Schiller Automatisierungstechnik GmbH a Schiller Engineering & Maschinenbau GmbH, obe s hlavným sídlom v Osterhofene, úspešne pôsobia s viac ako 200 zamestnancami v oblasti automatizácie, logistiky a čistých priestorov. V piatich sídlach – ku ktorým patrí aj pobočka v čínskom Šenjangu – vyvíja podnik zariadenia, stroje a riešenia, ktoré udávajú trendy. K najdôležitejším inováciám patrí autonómny logistický vláčik, ktorý má veľký potenciál ako logistické riešenie budúcnosti. „Spoločne s firmou VESCON dosiahneme veľkosť, vďaka ktorej nadobudneme podnikateľskú istotu pre ďalší rozvoj svojich produktov a inovácií. Do budúcnosti rátame aj s efektmi synergie, z ktorých budú profitovať oba podniky,“ vymenúva výhody zakladateľ a riaditeľ podniku Ewald Schiller.
Aby formálne nadviazali spoluprácu, založili firmy VESCON a Schiller spoločnú holdingovú spoločnosť a zároveň poskytli väčšinový podiel spoločnosti Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH z Frankfurtu. Spoločnosť Quadriga Capital neprispela len svojím kapitálom, ale priniesla aj rozsiahle know-how z odvetvia automatizácie: „Tešíme sa, že s firmou Quadriga Capital sa nám podarilo získať silného partnera, ktorý chce podporiť ďalší rozvoj nášho podniku rovnako ako my. Ako stredne veľká holdingová spoločnosť predstavuje spoločnosť Quadriga rovnaké hodnoty, aké predstavujeme aj my a bude nás vytrvalo podporovať v našej budúcej stratégii rastu,“ hovorí riaditeľ spoločnosti VESCON Dietmar Haubenhofer.
Súčasne s týmto krokom dochádza aj k posilneniu vedenia. Od 1. decembra 2018 vedie skupinu podnikov Michael Goepfarth spolu s doterajšími riaditeľmi Petrom Bürgerom a Dietmarom Haubenhoferom. Michael Goepfarth prispieva dlhoročnými skúsenosťami úspešného CEO a riaditeľa priemyselných podnikov z oblasti techniky: „Veľmi sa teším na výzvy a príležitosti, ktoré sú pred nami. Mám veľký rešpekt voči tomu, čo už podniky dosiahli a som presvedčený, že svoju pozíciu budeme ďalej budovať. Naša vízia je jasná: spolu s firmou Schiller a Quadriga Capital chceme vybudovať poprednú stredne veľkú platformu pre priemyselnú automatizáciu a ďalšie služby v oblasti výroby zariadení a strojárstva.“
S týmto strategickým smerovaním očakáva spoločnosť VESCON mimoriadne sľubná budúcnosť. V priebehu budúceho roka sa preto môže zrealizovať dlhšie plánovaný prestup Petra Bürgera do poradnej rady holdingovej spoločnosti: „Aj v poradnej rade budem naďalej k dispozícii nášmu podniku a budem prispievať k realizácii našej vízie.“
Spomenuté transakcie ešte čakajú na schválenie príslušnými protimonopolnými úradmi.
Profil: nová skupina.
So spoločnosťou Schiller Automatisierungstechnik GmbH a Schiller Engineering & Maschinenbau GmbH sa skupina VESCON rozrástla na spoločnosť s viac ako 700 zamestnancami v 16 sídlach v štyroch európskych krajinách a v Čínskej ľudovej republike. K zákazníkom z oblasti automatizácie, logistiky, procesov, špeciálnej techniky, energetiky a softvéru patria stredne veľké podniky, ako aj medzinárodné koncerny. Automatizácia je dôležitým ťažiskovým bodom pre zákazníkov z automobilového priemyslu, medzi ktorých patria výrobcovia automobilov a ich dodávatelia. Obrat celej skupiny podnikov predstavuje viac ako 100 miliónov eur.

  • 2 máj, 2019
  • devadmin
  • 0 Comments

Share This Story