Z ekonomického hľadiska je údržba a servis výrobného zariadenia rozhodujúcim faktorom. Vykonávame aktualizáciu vašich systémov podporovaných softvérom, kontrolu, údržbu alebo výmenu opotrebovaných častí elektrických zariadení a mechaniky.

Uskutočníme namiesto vás zákonom stanovené opakované revízie a zabezpečujeme technické revízie elektrických zariadení.