Naši projektanti v procese projekcie CAD Vám vedia pomôcť už vo fáze plánovania a formulovania Vášho zámeru, kde Vám dokážu ochotne a odborne poradiť a pomôcť navrhnúť optimálne riešenie. Projektová dokumentácia je spracovaná v prehľadnej forme, samozrejmosťou je dodržovanie príslušných noriem a súvisiacich predpisov.

Pracujeme so systémami:

  • CATIA
  • Autodesk Inventor
  • Solid Works