Dopravníkové systémy dodávané firmou VESCON Automation s.r.o zabezpečujú perfektný tok materiálu – od vstupnej suroviny až po hotový výrobok. Realizovali sme dopravníkové riešenia, ktoré sa využívajú predovšetkým v automobilovom priemysle, ale aj v potravinárskom priemysle. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na naše know-how, vyvíjame a dodávame premyslené vysoko efektívne systémy na kľúč. Naši špecialisti spolu s partnermi z oblasti mechaniky vyvíjajú riešenia presne podľa požiadaviek zákazníkov, od rozvrhnutia situačného plánu zariadení cez príslušné nastavenia blokov, elektrické plány až po inteligentné programy riadenia a vizualizačné systémy. Zabezpečujeme komplexné zavádzanie do výroby s ohľadom na napojenie na už existujúce logistické a distribučné systémy zákazníkov tak, aby sme uľahčili integráciu do existujúcich štruktúr.

Naše riešenia:

  • Elektrický závesný jednokoľajový systém
  • Pozemné dopravné systémy
  • Valčekové dopravníky
  • Zdvíhacie stanice
  • Pásové dopravníky
  • Kontajnerové dopravné zariadenia
  • Vysoké úložné priestory vrátane zariadení na obsluhu regálov

Referencie:

Atec_at_dopravnikova_technika_4 Atec_at_dopravnikova_technika_2 Atec_at_dopravnikova_technika_3