Robotika

Výkonnosť robotov – robotika závisí nielen od ich hardvéru, ale hlavne softvér je ukazovateľom kvality robotického systému. Naši skúsení programátori sú schopní vytvoriť programy robotizácie vysokej kvality, ktoré zohľadňujú všetky individuálne podmienky z miesta realizácie a tým zvyšujú prínos a výhody robotizácie pre zákazníka.

Naše služby:

  • Poradenstvo pre širokú škálu robotických aplikácií
  • Online/Offline programovanie robotov a uvedenie do prevádzky
  • Analýza pracovnej oblasti a optimalizácia času cyklu
  • Konverzia robotických programov
  • Robotická zváracia technika
  • Proces optimalizácie
  • Projektovanie a koordinácia na stavbe
  • Školenie obsluhy u zákazníka