Výroba rozvádzačov a elektrické inštalácie

Pri realizácii projektov a väčších riadiacich systémov vykonáva spoločnosť VESCON Automation s.r.o. kompletnú montáž a elektrické inštalácie. Špeciálnu pozornosť venujeme podrobnej štruktúre procesu montáže, od objednávky a rozvrhnutia komponentov, cez inštaláciu kabeláže a elektrických prevádzkových systémov, až po konečné merania kvality dátových zberníc, ktoré sú súčasťou procesu riadenia a sú vykonávané pod dohľadom našich skúsených montážnych vedúcich.

Naše služby:

  • Inštalácia káblových žľabov
  • Montáž rozvádzačov, ovládacích skríň
  • Inštalácia napájacích  a elektrických rozvodov
  • Inštalácia a pripojenie zbernicových rozvodov
  • Vyhotovenie meracích a skúšobných  protokolov , ktoré sú v súlade s príslušnými normami a súvisiacimi predpismi