Vizualizácia procesov

Na základe požiadaviek zákazníkov vytvárajú skúsení programátori spoločnosti VESCON Automation s.r.o. vizualizácie procesov, ktoré zodpovedajú úlohám automatizácie. Našimi silnými stránkami sú jednoduchosť riadenia, informatívny a prehľadný dizajn. Dokážeme zrealizovať Vaše požiadavky pre vizualizáciu procesov rôznych rozmerov, od vizualizácie menších zariadení s jednou riadiacou jednotkou a niekoľkými obrázkami až po vizualizáciu veľkých dopravných systémov s hlavným ovládaním a početnými podskupinami kontrol na niekoľkých PC, alebo desiatok prevádzkových staníc s niekoľkými stovkami obrázkov.

Programujeme pomocou systémov vizualizácie:

  • WinCC
  • InTouch
  • Visual Basic
  • TIA Portal