Systémový integrátor ASR

V oblasti automatizovaných systémov riadenia ponúka VESCON Automation s.r.o. svojim zákazníkom, ako systémový integrátor ASR, komplexné služby na kľúč. Špecifikácia riadiaceho systému je vždy navrhnutá optimálne vzhľadom na technické a ekonomické kritériá. Naši vysokokvalifikovaní odborníci zabezpečujú analytickú aj programátorskú činnosť, navrhujú technické prostriedky, prípadne vyvíjajú individualizované systémy, ktoré sú funkčne šité na mieru potrebám našich zákazníkov. Vyvinuté riešenia z oblasti hardvéru, softvéru, ako aj inžinierskych a vývojových nástrojov sa vyznačujú vysokým stupňom užívateľskej jednoduchosti a jednotným dizajnom.

Naše služby:

  • Komplexné poradenstvo a analýza potrieb
  • Plánovanie, dizajn, programovanie, vizualizácia, výroba a inštalácia
  • Uvedenie do prevádzky, odovzdanie a doprevádzanie
  • Školenia a podpora
  • Údržba a opravy