Programovanie PLC/SPS

Programovanie rôznych PLC/SPS systémov je jednou z kľúčových kompetencií spoločnosti VESCON Automation s.r.o.. Tak ako sa v poslednom desaťročí dramaticky menila automatizačná technika, prispôsobovali sme priebežne našu ponuku súčasným trendom a potrebám našich zákazníkov. „Flexibilná automatizácia“ je dnes kľúčovým slovom – a rovnako tak flexibilné sú aj naše služby.

Pre všetky projektované systémy riadenia technologických procesov, od jednoduchých automatov až po komplexné riešenia s najvýkonnejšími PLC/SPS systémami, navrhneme a vyladíme aplikačný software podľa Vašich požiadaviek. Orientujeme sa hlavne na riadiace systémy firmy SIEMENS (SIMATIC S5 a S7), PHOENIX CONTACT (PC Worx), Schneider Electric…

Aby sme mohli skrátiť dobu uvedenia do prevádzky, vykonávať štúdie uskutočniteľnosti a zabezpečovať mechanické konštrukčné práce, uprednostňujeme stále viac offline programovanie založené na jasnej stratégii PLC/SPS systému.

Najčastejšie používané riadiace systémy:

  • SIMATIC S5 a S7
  • PHOENIX CONTACT (PC Worx)
  • Schneider Electric