Elektroprojekcia

VESCON Automation s.r.o. patrí medzi popredných poskytovateľov služieb v oblasti CAD/CAE elektroprojekcie. Samotné projektovanie ako aj kontinuálna optimalizácia CAD/CAE systémov a aplikácií sa vždy vykonáva v úzkej spolupráci s príslušným softvérovým oddelením. Projektová dokumentácia je spracovaná v prehľadnej forme, vrátane kusovníkov a podrobných rozpisov pre kabeláž, samozrejmosťou je dodržovanie príslušných noriem a súvisiacich predpisov. Našim cieľom je poskytovanie komplexných riešení pre zákazníkov s využitím softvérovej optimalizácie procesov plánovania projektu podľa požiadaviek zákazníka.

Naše služby:

  • IT poradenstvo, projektovanie v EPLAN 5.7 , EPLAN P8 a AutoCad
  • Vývoj a rozvoj individualnych systémov
  • Projektovanie a riadenie veľkých projektov
  • Elektrotechnické inžinierstvo
  • Automatické generovanie dokumentácie
  • Vývoj firemných štandardov
  • Komplexné riešenie dodávky
  • Odovzdanie riešenia do prevádzky
  • Podpora a školenie
  • Optimalizácia pracovného postupu (optimalizácia procesov)