Služby a produkty

VESCON Automation s. r. o. zabezpečuje pre svojich obchodných partnerov komplexné dodávky v oblastiach ako priemyselná automatizácia, robotika, manipulačná a dopravníková technika, vývoj a realizácia jednoúčelových strojov a technologických zariadení. Svojim zákazníkom poskytuje komplex služieb od analýzy, návrhu adekvátneho riešenia, cez výber vhodného technického zabezpečenia a vypracovanie projektovej dokumentácie až do úspešnej realizácie riadenia a uvedenia zariadenia do prevádzky. Samozrejmosťou sú školenia pre obsluhu, technická podpora a servis zariadení.