Paletizačné zariadenia

Špecifické požiadavky potravinárskeho priemyslu zohľadňujú naši špecialisti aj pri vývoji paletizačných zariadení.

Referencie: