Potravinársky priemysel

VESCON Automation s.r.o zabezpečuje komplexné dodávky v oblasti priemyselnej automatizácie, robotiky, manipulačnej a dopravníkovej techniky, vývoja a realizácie jednoúčelových strojov a technologických zariadení aj pre svojich obchodných partnerov z oblasti potravinárskeho priemyslu. Dlhoročné skúsenosti využíva VESCON Automation s.r.o pri vývoji a výrobe špeciálnych riešení podľa špecifických požiadaviek vychádzajúcich z potrieb potravinárskeho priemyslu, napríklad vývoj a realizácia dopravníkovej techniky, paletizačných zariadení, realizácia strojov a zariadení ako pralinkovač, či manipulátor prekladania deliacich kartónov. Zabezpečuje komplexné riešenia od rozvrhnutia situačného plánu zariadení cez príslušné nastavenia blokov, elektrické plány až po inteligentné programy riadenia a vizualizačné systémy. Samozrejmosťou je zavádzanie do výroby s ohľadom na napojenie na už existujúce logistické a distribučné systémy zákazníkov tak, aby bola umožnená integrácia do existujúcich štruktúr.