Motoráreň

Pre oblasť motoráreň – montáž motora, prevodoviek a podvozku vyvíjame a dodávame plnoautomatizované manipulátory, dopravníky ako aj vysoko efektívne systémy a zariadenia na kľúč vrátane elektroprojekcie, vývoja softvéru, výroby a montáže ako aj uvedenie do prevádzky robotov a PLC systémov.

Referencie: