Lakovňa

Pre našich zákazníkov v automobilovom priemysle sme už niekoľko rokov skúseným partnerom v oblasti vývoja a nasadenia riešení pre lakovne – komplexné dodávky v oblasti priemyselnej automatizácie, robotiky, manipulačnej a dopravníkovej techniky, vývoja a realizácie jednoúčelových strojov a technologických zariadení.

VESCON Automation s.r.o poskytuje komplex služieb ako analýza, návrh adekvátneho riešenia, výber vhodného technického zabezpečenia, vypracovanie projektovej dokumetácie, úspešná realizácia riadenia a uvedenia zariadenia do prevádzky.

Referencie: