Automobilový priemysel

VESCON zabezpečuje pre svojich obchodných partnerov komplexné dodávky v oblasti priemyselnej automatizácie, robotiky, manipulačnej a dopravníkovej techniky, vývoja a realizácie jednoúčelových strojov a technologických zariadení. Po mnoho rokov je dôveryhodným partnerom pre renomovaných výrobcov automobilov z domova i zo zahraničia. Know-how, nadobudnuté počas viac ako desaťročného pôsobenia VESCON Automation s.r.o na trhu, využívajú najvýznamnejší výrobcovia v automobilovom priemysle ako VW, Audi, BMW, Kia, ale aj ich dodávatelia. Svojim zákazníkom poskytuje VESCON komplex služieb od analýzy, návrhu adekvátneho riešenia, cez výber vhodného technického zabezpečenia a vypracovanie projektovej dokumentácie až do úspešnej realizácie riadenia a uvedenia zariadenia do prevádzky.