Certifikáty

V máji 2012 získal VESCON Automation s.r.o. v oblasti vývoja a dodávky technologických zariadení a automatizovaných systémov riadenia certifikát podľa EN ISO 9001:2008, ktorý sme v roku 2018 pri re certifikačnom audite obhájili už podľa požiadaviek novej revízie normy EN ISO 9001:2015. Od mája 2020 je spoločnosť certifikovaná aj podľa štandardov EMS ISO 14001:2015 a BOZP ISO 45001:2018.

Certop_9001-COslo